Na een lange blogschrijfpauze heeft Joost er voor gezorgd dat ik mijn WordPress weer eens aangeklikt heb. Mijn laatste blog ging over een stuk van zijn hand, en ik vind het wel leuk om mijn blog nieuw leven in te blazen door opnieuw een blog van Joost op de snijtafel te leggen. Joost Niemöller is namelijk nog steeds niet geëmigreerd naar een beter land. Hij blijft liever en klaagt door over de dingen die hij niet (meer) mag, zoals het een echte Nederlander betaamt.

In zijn nieuwe stuk: “Zo worden we monddood gemaakt” reageert Joost op het besluit van de overheid om de woorden “allochtoon” en “autochtoon” niet meer te gebruiken.

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien MulderWe gebruiken woorden om ons uit te drukken. Iemand die uit het buitenland komt, noemden we een buitenlander. Maar dat mag allang niet meer. We moesten hem ‘allochtoon’ noemen. Dat mag nu ook niet meer.

Hier zegt Joost op een heel simpele manier dat iedereen die buiten Nederland woont of een persoon die in Nederland woont, en niet de Nederlandse nationaliteit heeft een buitenlander is. In België geldt dat natuurlijk voor niet-Belgen, waar hij dan weer een buitenlander is. Volgens Joost mogen “we” dat niet meer zeggen. Van wie dat niet mag zegt hij niet. Dat de overheid ‘allochtoon’ niet meer gaat gebruiken leest Joost als: “Joost, je mag geen allochtoon meer zeggen hoor!”

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

Er worden steeds weer nieuwe woorden opgelegd, zodat het steeds moeilijker wordt om ons uit te drukken. En daarmee worden we monddood gemaakt.

Joost, er wordt je niets opgelegd. Als je jezelf niet kunt uitdrukken heb je dat volledig aan je eigen onkunde te danken. Als jouw vocabulaire niet verder komt dan “buitenlander” dan gebruik je dat toch?

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

Maar een derde generatie Marokkaan of Turk die zich nog steeds in de eerste plaats Marokkaan of Turk voelt, een soort rudimentair Nederlands spreekt, geen werk heeft, moslim is gebleven, zich gedraagt alsof de straat van hem is, extreem crimineel gedrag vertoont, niet naar de Nederlandse tv kijkt, en een groot deel van de tijd in het moederland verkeert, zo’n iemand noemt een normale Nederlander natuurlijk nog steeds een ‘buitenlander.’ Omdat dit het woord is wat het beste uitdrukt wat ermee bedoeld wordt.

Deze extreme crimineel, die nooit naar de Nederlandse tv kijkt en tot overmaat van ramp zelfs moslim is gebleven, de taal niet wil leren en de ‘gewone Nederlanders’ op straat terroriseert voldoet volgens Joost het best aan de omschrijving “buitenlander”. Ik vraag me af hoe Joost zich gedraagt als hij op vakantie is in Zuid-Frankrijk (of in Rusland) , waar Joost zelf een buitenlander is.

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

In de media is dat woord alleen nog toegestaan om een gewone Nederlander aan te duiden met het stempel ‘racist.’

Dus (recapitulate) het woord “buitenlander” wordt in de media alleen nog toegestaan (?) om de ‘gewone Nederlander’ aan te duiden met het stempel ‘racist’?   Hoe..wat? Dus (gewone) Nederlandse racisten worden in de media buitenlanders genoemd?

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

De tweede generatie Chinezen heeft de Nederlandse identiteit omarmt. Hun lichaam is Chinees, maar ze gedragen zich als Nederlander. Ze hebben zich het Nederlands-zijn helemaal eigen gemaakt. Wie zo’n iemand een ‘Chinees’ noemt, doet dat gekscherend, of kwaadwillig.

Joost is journalist. Joost is schrijver. Joost is mens, dus maakt ook wel eens foutjes, hier twee spelfouten in één enkele quote. Ik zal daar verder niet over vallen. * kuch *

De inhoud: Joost zegt hier: Als je een Chinees een Chinees noemt doe je dat gekscherend, of kwaadwillig. Aangezien Chinezen Aziaten zijn en Aziaten volgens Joost tot het intelligentste ras behoren zullen zij dan ook geen enkele bedreiging vormen of voor problemen zorgen. Nederlandse Chinezen ZIJN Nederlanders en geen buitenlanders, ondanks dat ze geen Nederlands lichaam hebben zoals Joost.

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

De tiende generatie Marokkanen zal zich nog steeds als Marokkanen gedragen. Daarom zijn het buitenlanders.

Afgezien dat Joost weinig vertrouwen heeft in de 7 komende generaties, waar hij ongetwijfeld zijn redenen voor zal hebben, vindt hij blijkbaar dat Nederlanderschap afhangt van gedrag en niet van welke nationaliteit iemand echt heeft. Breivik is een echte Noor, maar Ali B. zal altijd een buitenlander zijn. Nederlandse straatschoffies moeten een ouderwetse Nederlandse draai om hun oren hebben, maar Marokkaans Nederlandse straatschoffies gedragen zich met hetzelfde gedrag ‘buitenlands’ dus vallen zij in een andere categorie namelijk: Buitenlander en/of allochtoon, afhankelijk van hoe Joost ze het liefste noemt.

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

Het opgelegde woord ‘allochtoon’ is een leeg begrip. Je kunt het niet gebruiken om je uit te drukken. En zo is het ook bedoeld.

Het woord allochtoon is bedoeld om….om je niet uit te kunnen drukken? Je hebt er echt wel moeite mee hé Joost? Nee, het woord allochtoon is bedoeld om een tweedeling te maken. Voor de cijfertjes. ‘Hoe doen ze het in ons land?’, en natuurlijk om in de media duidelijk te maken dat allochtonen altijd problemen veroorzaken.

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

En wat doet de zittende macht in dat geval? Men heft het woord op. Net zoals het probleem met de buitenlanders werd opgeheven door een derde generatie ‘allochtoon’ een ‘Nederlander’ te gaan noemen, terwijl het gewoon een buitenlander is.

Volgens mij pleit Joost hier om derde generatie allochtonen nog ‘gewoon’ buitenlander te noemen. Mijn kinderen, tweede generatie allochtoon, geboren in Drenthe, zijn buitenlanders. Hun kinderen? Buitenlanders! We houden geen echte Nederlanders meer over zo als het aan Joost ligt.

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder En soms mogen we de formele termen juist niet gebruiken. Zo moeten we spreken over ‘vluchtelingen’, waar het formeel over ‘illegale immigranten’ gaat.

Joost noemt vluchtelingen liever illegale immigranten, omdat ze naast vluchteling ook illegale immigrant zijn, en vluchteling klinkt misschien te zielig voor Joost. Stel je voor dat iemand empathie met ze krijgt. En nogmaals Joost, van mij mag je illegale immigranten zeggen, en zonder mijn toestemming doe je dat toch wel, je bent een journalist en schrijver, dus wat let jou en je persvrijheid?

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien Mulder

We moeten dus de taal van onze onderdrukkers spreken. Daarmee tonen we onze onderdanigheid. En dat is het enige waar het over gaat. De opgelegde onderdrukking door de buitenlanders aanvaarden. Ophouden met ‘Nederlander’ zijn.

Joost, in mijn vorige blog over jou sprak ik nog de hoop uit dat je Nederland zou verlaten, maar ik merk wel dat je dat niet gaat doen. Jij laat je natuurlijk niet wegjagen door je onderdrukkers en al helemaal niet door al de buitenlanders, zoals mijn dochters, mijn zoon, en hun kinderen. Zij vinden het vervelend als je ze buitenlander noemt. Ze vragen jou niet om op te houden met ‘Nederlander te zijn’, zo voelen zij zichzelf namelijk ook, maar worden door jou niet zo gezien.

Joost Niemoller, 8 februari 2012, foto: Katrien MulderBent u boos? Misschien kunnen we het woord ‘woede’ dan maar beter schrappen?

Hee Joost, zullen we dan meteen afspreken dat blanke vla voortaan racistisch is?